Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable MERITXELL FERNÁNDEZ SOLER
DNI: 44.176.669‐V
Núm. Colegiada: 3887 pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
meritxell@osteohospitalet.com
Telf: 605 56 33 69
C/ d’Enric Prat de la Riba, 268‐272, 1r 1a
08901, Hospitalet de Llobregat
+info
Finalitat Formulari de contacte: gestionar les consultes rebudes per formulari de contacte per a contactar amb l’usuari.
+info
Legitimació Formulari de contacte: consentiment explícit de l’interessat.
+info
Conservació Durant el període d’un any a partir de l’última consulta.
+info
Procedència Formulari de contacte: el propi interessat o el seu representant legal.
+info
Destinataris No cedim dades a tercers.
+info
Transferències internacionals No realitzem transferències internacionals amb les seves dades.
Drets Accés, rectificació, oposició, supressió, limitació de tractament i portabilitat de les dades personals, com s’explica al corresponent apartat.
+info
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades al desglossament d’apartats que li presentem a continuació (segona capa informativa.

 

Informació general

La present Política de Privacitat té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regulen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals.

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, de manera que a continuació, us expliquem tots els detalls del seu interès respecte a com es realitzen aquests processos, amb quines finalitats, quines altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.

 

Responsable. Qui és el Responsable del tractament de dades?

El responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini les finalitats i mitjans del tractament de dades personals.

Li informem que MERITXELL FERNÁNDEZ SOLER (en endavant “Meritxell Fisioteràpia”) és el titular de la web osteohospitalet.com, amb DNI: 44.176.669‐V i domicili a C/ d’Enric Prat de la Riba, 268‐272, 1r 1a, 08901, Hospitalet de Llobregat. Pot contactar per correu electrònic a meritxell@osteohospitalet.com.

 

Finalitat. Amb quina finalitat tractarem les seves dades personal?

A “Meritxell Fisioteràpia” tractem la informació que ens facilita per a gestionar les consultes rebudes. La informació personal que ens faciliti a través dels correus electrònics o via formularis de la pàgina web es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres fins, no s’entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb el que estableix el RGPD 679/2016 i la L.O. 3/2018. Per a complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per a protegir les dades personals que ens faciliti, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d’aquestes dades personals.

Necessitem la seva autorització i consentiment per demanar i tractar les seves dades personals, de manera que a continuació li detallem els usos i finalitats previstes:

 • Disposem a la web d’un formulari de contacte per a la gestió de clients potencials, clients i contactes.

 

Legitimació. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

Formulari de contacte: Consentiment explícit de l’interessat. Quan utilitzi el formulari de contacte, haurà de marcar la casella de marcació específica on la informació reflectida en aquesta Política de Privacitat ha estat llegida i acceptada i en conseqüència, atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals per a les finalitats indicades. La informació que ens faciliti passarà a ser introduïda en un tractament de dades sota la responsabilitat de “Meritxell Fisioteràpia” i es mantindrà confidencial i protegit.

 

Conservació. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. Excepte que existeixi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació previstos per a les consultes que es realitzin via formulari de contacte seran d’un període d’un any a partir de l’última consulta.

 

Procedència. Com hem obtingut les seves dades?

 • Correu electrònic: el propi interessat o el seu representant legal.
 • Formulari de contacte: el propi interessat o el seu representant legal.
 • Dades identificatives: Nom i correu electrònic.
 • Visitar la web de “Meritxell Fisioteràpia” no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.
 • “Meritxell Fisioteràpia” prohibeix expressament que els menors de divuit anys facilitin dades personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors.

 

Mesures de seguretat. Què fem per protegir les seves dades

“Meritxell Fisioteràpia” adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

Entre d’altres, destaquen les següents mesures:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
 • Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

 

Destinataris. A quins destinataris es comunicaran les dades?

Aquestes dades seran tractades per “Meritxell Fisioteràpia”, no cedim les seves dades a terceres persones ni entitats, llevat d’obligació legal. No realitzem transferències internacionals amb les seves dades personals.

 

Drets. Quins són els seus drets quan ens facilita dades?

La normativa vigent de protecció de dades l’empara en una sèrie de drets en relació amb l’ús que li donem a les seves dades personals. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació, us expliquem quins són els drets que l’assisteixen:

 • Sol·licitar el accés a les seves dades personals
 • Sol·licitar la rectificació de les seves dades
 • Sol·licitar la supressió o eliminació de les seves dades (dret a l ‘ «oblit»)
 • Limitar o oposar a l’ús que li donem a les seves dades
 • Dret a la portabilitat de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment
 • Dret a presentar una reclamació en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

Presencialment o per correu electrònic a:

MERITXELL FERNÁNDEZ SOLER
DNI: 44.176.669‐V
C/ d’Enric Prat de la Riba, 268‐272, 1r 1a, 08901, Hospitalet de Llobregat
meritxell@osteohospitalet.com

A més dels drets que l’assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades
C / Jorge Juan, 6. 28001, Madrid.
E-mail: info@agpd.es
Telèfon: 912663517
Web: https://www.agpd.es

 

Cookies

Actualment “Meritxell Fisioteràpia” no utilitza cookies analítiques.

 

Consentiment i acceptació

L’acceptació del present document indica que vostè entén i accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat per la qual cosa autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. L’usuari que faciliti les seves dades personals a través del correu electrònic de “Meritxell Fisioteràpia”, estarà proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal. Als formularis de contacte aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de la nostra Política de Privacitat.